เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้อง Sourxing?

ประสบการณ์ในภาคสนาม การมีอยู่ในพื้นที่การผลิต และกิจกรรมการวิจัยของเราได้แสดงให้เห็นว่าการผลิตถือเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท เมื่อถึงเวลากำหนดและปรับใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด จำเป็นต้องพิจารณาการตัดสินใจจำนวนหนึ่ง

การทำความเข้าใจว่าการตัดสินใจเหล่านี้เหมาะสมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมอย่างไร การกำหนดเงื่อนไขโดยเทคโนโลยีและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจของบริษัทนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับบริษัทในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน