การควบคุมคุณภาพ

ทำโดยทันที

ไม่ว่าผู้ผลิตของคุณจะตั้งอยู่ที่ใด ในอินเดีย มาเลเซีย ในเวียดนาม ในจีน ในไต้หวัน ในเกาหลี ในอินโดนีเซีย หรือในประเทศไทย ทีมงานควบคุมคุณภาพที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติสูงของเราจะให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ ตรวจสอบในแต่ละครั้ง ขั้นตอนของการบวนการทางธุรกิต

คุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญ

ข้อพิพาทด้านคุณภาพในการค้าต่างประเทศเป็นปัญหาทั่วไปอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่เหมาะสม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องตกลงและกำหนดมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานการทดสอบ มาตรฐานการตรวจสอบ ความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และความถูกต้องในสัญญาอย่างชัดเจน

การควบคุมคุณภาพเกี่ยวข้องกับการทดสอบหน่วยและการพิจารณาว่าอยู่ภายในข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายหรือไม่ วัตถุประสงค์ของการทดสอบคือเพื่อกำหนดปัญหาที่สำคัญและความจำเป็นสำหรับการดำเนินการแก้ไขในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพที่ดีช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น

การทดสอบคุณภาพเกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต

ผู้ตรวจสอบภายในของเราเริ่มต้นด้วยการทดสอบวัตถุดิบ ดึงตัวอย่างจากสายการผลิต และทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การทดสอบในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตจะช่วยระบุตำแหน่งที่เกิดปัญหาในการผลิตและขั้นตอนการแก้ไขที่จำเป็นสำหรับการป้องกันในอนาคต

ด้วยวิธีการที่เข้มงวด ผู้ตรวจสอบของเราสามารถระบุประเด็นที่น่ากังวลหรือปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว และรายงานกลับในเวลาที่เหมาะสม การระบุปัญหาด้านคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นที่หน้างาน หมายความว่าแผนปฏิบัติการแก้ไขสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วซึ่งช่วยลดผลกระทบด้านต้นทุนได้อย่างมาก ผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพของเราปกป้องผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง และบริษัทของคุณจากความเสียหายต่อชื่อเสียงอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตที่ด้อยคุณภาพ