การตลาดแบบผลักดันและดึงดูด

ตรงประเด็น, ตรงเป้าหมายt

กลยุทธ์ทางการตลาดทั้งสองนี้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับบริษัทใดๆ ในอุตสาหกรรมใดๆ ที่มีลูกค้าทุกเพศทุกวัย เชื้อชาติ ความสนใจ อาชีพ ฯลฯ และจำเป็นต้องขยายการเข้าถึงไปยังทุกคน

ไม่ว่าพวกเขาจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ก็ตาม

การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการค้าข้ามพรมแดนและอีคอมเมิร์ซบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่กลยุทธ์การขายที่แข็งแกร่งและหลากหลายอย่างแท้จริง

ซึ่งมีความสำคัญต่อการอยู่รอดและการเติบโต มุ่งเน้นรูปแบบอีคอมเมิร์ซโดยตรงสู่ผู้บริโภคระดับสากลที่ปรับให้เข้ากับแต่ละตลาด